ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། མདུན་ཤོག > རིག་རྩལ། > བརྙན་ཟློས།

བཀྲ་ཤིས་པའི་མགོ་ལོག རྡོ་བ་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བླངས།

སྤེལ་དུས། 2019-06-06 14:06:33  རྩོམ་ཁུངས།   རྩོམ་པ་པོ། རྡོ་བ་ཚེ་སྐྱིད།  ཀློག་གྲངས།

བཀྲ་ཤིས་པའི་མགོ་ལོག རྡོ་བ་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བླངས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཆབ་འགག་ཇོ་རུ།

ཉེ་བའི་གསར་བསྒྱུར།